apostatise - Conjugation of the English verb apostatise
Please think of the environment when printing.
to apostatise - apostasier  
 
Indicative
Present Perfect
I apostatise
you apostatise
she apostatises
we apostatise
they apostatise
I have apostatised
you have apostatised
she has apostatised
we have apostatised
they have apostatised
Past Pluperfect
I apostatised
you apostatised
she apostatised
we apostatised
they apostatised
I had apostatised
you had apostatised
she had apostatised
we had apostatised
they had apostatised
Future Future perfect
I will apostatise
you will apostatise
she will apostatise
we will apostatise
they will apostatise
I will have apostatised
you will have apostatised
she will have apostatised
we will have apostatised
they will have apostatised
Imperative
Present    
apostatise!
let's apostatise!
 
 
Conditional
Present Perfect
I would apostatise
you would apostatise
she would apostatise
we would apostatise
they would apostatise
I would have apostatised
you would have apostatised
she would have apostatised
we would have apostatised
they would have apostatised
Conjunctive
Present Perfect
I apostatise
you apostatise
she apostatise
we apostatise
they apostatise
I have apostatised
you have apostatised
she have apostatised
we have apostatised
they have apostatised
Past   Pluperfect  
I apostatised
you apostatised
she apostatised
we apostatised
they apostatised
I had apostatised
you had apostatised
she had apostatised
we had apostatised
they had apostatised
Participle
Gerund Past
apostatising
apostatised